SEIU Stronger Together!

2020 Bargaining
Survey

Ito ang iyong pagkakataon upang sabihin sa iyong binotong bargaining committee kung ano ang mga issue na mahalaga sa iyo at kung anu-ano ang iyong mga priyoridad, habang naghahanda tayong lumaban upang makakakuha ng karagdagang improvements sa summer na ito gamit ang ating collective bargaining

​​​