ምስ እ ን ሓብር ን ብር ት ዕ !

2020 ናይ ሓባር ስምምዕ መሕትት

ነቶም ዝመርጽክምዎም ወከልትኹም እንታይ ከምእትደልዩን፡ እንታይ ከምዝኾነ ናትኩም ቀዳምነትን ክትሕብርዎምን ዘለኩም ዕድል ሕጂ እዩ። ኣብቲ ናይ ሓባር ስምምዕ ክግበሩ ዘለዎም ምምሕያሻት እትሕብርሉ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ።

​​​